Tropf-Blumat Maxi - Vanningssystem Blumat
x

Handlekurv

Tropf-Blumat Maxi

Tropf-Blumat Maxi er spesielt egnet for store potteplanter og kar opptil 30 cm høye. Den lengre utformingen gjør at fuktighet kan måles dypere i jorda som fører til ideelle forhold i rotområdet.

BRUKSOMRÅDER:
  • Store potteplanter
  • Prydtrær
  • Individuelle planter i store potter
  • Kar med beholderhøyde over 30 cm

Installasjon

Tropf-Blumat Maxi fungerer på nøyaktig samme måte som en vanlig Tropf-Blumat. Vennligst se de vanlige Tropf-Blumat-instruksjonene for vannforsyning og generelle bruksanvisninger.

Vann jorda godt en halvtime før innsetting. Plasser Tropf-Blumat Maxi i jorden ned til en dybde på ca. 15-18 cm mot kanten av rotklyngen, ikke for nær stilken. Eller ca 5-8 cm fra kanten av potten når det gjelder potteplanter.

Når det gjelder nyplantede planter, sett Maxi direkte inn i jorden (ikke treff røttene), vri den med klokken, og trykk deretter jorden lett ned.

Ved tett rotvekst eller svært hard jord, stikk først et hull mot kanten av rotklyngen. Fyll hullet halvveis opp med løs jord, sett deretter inn Tropf-Blumat Maxi og vann rikelig igjen slik at leirspissen får god kontakt med jorda. Fyll deretter hullet med jord.

Posisjonering

Drypprøret må stikke 8-10 cm ut av Tropf-Blumat Maxi. Løsne justeringsskruen til det renner vann ut av drypprøret. Vri deretter skruen sakte med klokken til det bare er en dråpe vann igjen som henger på drypprøret. Skru deretter skruen tilsvarende en markeringspil til (1/8 omdreining).

Når du bruker Tropf-Blumat Maxi til vanning, vil overflaten av jorda generelt være tørr. Dette er normalt fordi Tropf-Blumat Maxi regulerer fuktigheten rundt røttene.

Regulerer fuktigheten

Lengden på drypprøret kan reduseres til 6 eller 7 cm for planter som foretrekker tørre forhold, dette forkorter vanningstiden. For planter som trenger mer fuktighet, kan lengden økes til 15 cm. Dette vil forlenge vanningstiden.